1422. 21. maj. Lund


Henrik Jensen, væbner, pantsætter sin gård i Östra Torrlösa i Onsjö herred til Hans (Pedersen) Spaldener, væbner, på det vilkår at Hans Spaldener skal oppebære gårdens indtægter indtil gården bliver indløst. Når Henrik Jensen indløser gården, skal han umiddelbart have den tilbage. Såfremt Henrik Jensen derefter vil pantsætte eller sælge gården, skal Hans Spaldener have fortrinsret.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see æller høræ læses / helser jak Hinryk Jenssøn[1] awapn / ewinnælegæ meth gwth ♦ Thet skal allæ mæn witherlict ware nærwærendes swa vel som kommæskwlendes / ath iak til pant sætter[2] een min gaardh / een velboren man Hanes Spoldænær awapn / hwilken gaardh som ligger j Østhræ Thorløsæ j Othenshæret / ok inæn boor Jenes Offæssøn ffor tij lødegæ mark penningæ / ♦

Meth swo dant skææl / at Hanes Spoldæner skal hawæ then gaardh meth all then tilliggelsæ ther til hanum ligger som ær ager ok æyngh skow ok mark woath ok tyrwrt / hwat thet næfnæs kan ok eyngtæ wndentaghet / ok aff at sætyæ ok j at setyæ hweym han wil / ok vp at bæræ landgildæ thyænestæ ok thayær ok hwat ther aff ganger / swo leyngæ til thes then for gaardh worther Hanes Spoldænær lofflegæ aff løsther æller hans arffwingæ / ♦

Ok ingen forsawther læsningæ dagh skal waræ / mæn naar Hinrik Jenssøn penningæ rethæ worthæ ok han hawer thet lofflegæ jgeen løst for swo danæ penningæ som tha gayngæ ok gewæ æræ j 1andhet tha skal han hawæ sit gootz jgen for wdhen al thøffringh / ♦

Item woræ thet swo at Hinryk Jenssøn skwldæ ythermeræ pantsætyæ then for gaardh aller seliæs aller affhendes j nogræ mathæ / tha skwldæ eyngen annær nærmer waræ een Hanes Spoldæner æller hans arffwingæ ♦

Til meræ[3] witnesbyrdh ok forwaringh hawer iæk ladhet mit insiglæ meth skellegæ mææns ingsiglæ som æræ her Iacob abut j Allæheliænæ closther / her Seyær priær j møn[4] closther j Lundh / Bæint Jenssen radman j then sammæ staath hæynges ffor thettæ breff ♦

Datum Lundis anno domini mocdoxxijo die assencionis domini ♦

2. pant sætter] understreget, A. 3. meræ] skrevet to gange efter hinanden på linjen, A. 4. nnæ] m for n efter lat. monasterium monialium Lundis?.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.