1422. 21. maj. Lund


Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see æller høræ læses / helser jak Hinryk Jenssøn awapn / ewinnælegæ meth gwth ♦

Thet skal allæ mæn witherlict ware nærwærendes swa vel som kommæskwlendes / ath iak til pant sætter een min gaardh / een velboren man Hanes Spoldænær awapn / hwilken gaardh som ligger j Østhræ Thorløsæ j Othenshæret / ok inæn boor Jenes Offæssøn for tij lødegæ mark penningæ / meth swo dant skææl / at Hanes Spoldæner skal hawæ then gaardh meth all then tilliggelsæ ther til hanum ligger som ær ager ok æyngh skow ok mark woath ok tyrwrt / hwat thet næfnæs kan ok eyngtæ wndentaghet / ok aff at sætyæ ok j at setyæ hweym han wil / ok vp at bæræ landgildæ thyænestæ ok thayær ok hwat ther aff ganger / swo leyngæ til thes then for gaardh worther Hanes Spoldænær lofflegæ aff løsther æller hans arffwingæ / ♦

Ok ingen forsawther læsningæ dagh skal waræ / mæn naar Hinrik Jenssøns penningæ rethæ worthæ ok han hawer thet lofflegæ jgeen løst for swo danæ penningæ som tha gayngæ ok gewæ æræ j landhet tha skal han hawæ sit gootz jgen for wdhen al thøffringh / ♦

Item woræ thet swo at Hinryk Jenssøn skwldæ ythermeræ pantsætyæ then for gaardh aller seliæs aller affhendes j nogræ mathæ / tha skwldæ eyngen annær nærmer waræ een Hanes Spoldæner æller hans arffwingæ ♦

Til meræ[1] witnesbyrdh ok forwaringh hawer iæk ladhet mit insiglæ meth skellegæ mææns ingsiglæ som æræ her Iacob abut j Allæheliænæ closther / her Seyær priær j mønnæ closther j Lundh[2] / Bæint Jenssen radman j then sammæ staath hæynges ffor thettæ breff ♦

Datum Lundis anno domini mocdoxxiio die assencionis domini ♦

1. meræ] Herefter gentaget meræ, A.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, hilser jeg Henrik Jensen, væbner, evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle mænd, nulevende såvel som kommende, at jeg til velbåren mand Hans Spoldener, væbner, pantsætter min gård – den gård, som ligger i Östra Torrlösa i Onsjö herred, og hvori Jens Uffesen bor – for ti lødige mark penge på det vilkår, at Hans Spoldener skal have gården med alt det tilliggende, der hører til – nemlig ager og eng, skov og mark, vådt og tørt, hvad det end kan betegnes og intet undtaget – og afsætte og indsætte hvem han vil, og oppebære landgilde, arbejdsydelser og afgifter og hvad der ydes af den, indtil den førnævnte gård lovligt indløses fra Hans Spoldener eller hans arvinger.

Og der skal ikke være fastsat nogen indløsningsdag, men når Henrik Jensens penge bliver udredt, og han lovligt har genindløst pantet for penge, som er gangbare i landsdelen, da skal han uden opsættelse have sit gods tilbage.

Ligeledes: Skulle det ske, at Henrik Jensen yderligere skulle pantsætte den førnævnte gård, eller sælge eller afhænde den på nogen måde, så skulle ingen anden være nærmere til at modtage den end Hans Spoldener eller hans arvinger.

Til bedre vidnesbyrd og sikkerhed har jeg ladet mit segl hænge ved dette brev sammen med segl tilhørende de forstandige mænd, nemlig hr. Jakob, abbed i Allehelgenskloster, hr. Siger, prior i nonneklostret i Lund, Bent Jensen, rådmand sammesteds.

Givet i Lund i det Herrens år 1422, på Kristi himmelfartsdag.