1422. 31. maj. Lübeck


Reces af hansestædernes møde i Lübeck, hvori det omtales, at Vicke v. Vitzen, Heinrich Tarnewitz, Vicke Stralendorp og Wulf Limbek til søs har plyndret nogle russere og ført deres skibe og gods til Danmark.

Tekst

Anno Domini 1422 penthecostes domini nunccii consulares civitatum infrascriptarum, in civitate Lubicensi ad placita congregati, videlicet: de Hamborch Hinricus Hoyer , Bernardus[1] Borstelt , Ericus de Tzeven ; de Rosstok Hinricus Catzowe , Godeke Lange ; de Sundis Symon van Urden , Tidericus Brunswik ; de Wismaria Johannes Bantzekowe miles, Nicolaus Buk , Johannes Vrese ; de Luneborch Albertus van der Molen miles, Johannes Schellepeper ; de Gotlandia Johannes Nusse , Gotscalcus Crowel ; de Thorun Hermannus van der Linden , Hinricus Paderborne ; de Riga Meynardus Bokam , Johannes Dalehusen ; de Tarbato Tydemannus de Hertke , Hinricus de Hole ; de Revallia Hinricus van Telgete , Ricqwardus Lange ; de Stettin Dobbeslaff van Nasmerstorp ; de Staden Bertoldus Runge ; de Buxstehude Hermannus Cavel , Conradus Brekewold ; de Lubeke Hinricus Rapesulver , Jordanus Plescowe , Albertus van der Brugge , Nicolaus van Stiten , Hermannus Westfael , Johannes de Hamelen , Albertus Erp , Tydemannus Steen , Tydemannus Morkerke et Bertoldus Roland ; isti tractaverunt negocia infrascripta.

[.....]

<30> Item sanden de stede ichteswelke radessendeboden to der Wismer, umme[2] de Russen darsulves uptonemende unde to bringende to Lubeke vor de gemeynen stede. Unde alse do de Russen vor de stede qwemen, do vrageden de gemeynen stede aldus: se hadden wol vornomen, dat en schaden geschen were unde in der Nu berovet weren; dat were en truweliken leed, unde were eres gudes wes gekomen in de stede efte anderswor, dar de stede macht over hadden, dar wolden se en gerne recht over geven na der crucekussinge.

<31> Hir up antworden de Russen unde beclageden sik, dat se berovet unde genomen wurden in der Nu, dat hadde gedan Vicke van Vitzen , Hinrik Tarnevitzen[3] , Vicke Stralendorpe , Wulff Lembeke unde ere[4] medehulpere, unde hadden se gevoret van dar uppe ander holme[5] in de zolten zee, na unser gyssinge uppe Mone, unde dar hadden se dat gud gedelet, unde deden de dre deel van deme gude in dat grote schip, unde dat verdendel in eyne snykken, unde zegelden do myt allen schepen unde deme gude in Denemarken, unde wes se dar uth nemen efte nicht, des en wusten de Russen nicht. Unde de Russen wurden van dar wedder gevoret up eyn slot, geheten to dem Ekhove[6] , ynt lant to Mekelenborch, van der Wysmar twe mylen gelegen. Unde dat grote schip quam to der Wismar; dar was dat schip utgesegelt, unde horde dar to hus.

<32> Vortmer vrageden de stede den Russen, efte se ok wusten, wo vele gudes yn deme schepe were, dat to der Wismar quam, edder efte ere g{ue}d ok anderswor komen were yn der stede gewolt.

<33> Dar antworden de Russen also to: se wurden ute deme leddigen schepe gesat by Rosteke uppe dat lant, unde wurden van dannen to slote gevoret up wagenen; dar umme en konden se nen bescheyt mer dar van weten, dan dat dat schip tor Wismar gekomen were, unde dar were id utgemaket; dar enboven do de Russen to der Wismar quemen, do segen se ere rovere dar up der straten gan, de ere gerede unde calytten drogen; dar en wolden se neyn recht over geven. Ok hadden se eynen syttende yn deme torne, de ze gewundet unde geslagen hadde; den leten se ute deme torne[7] , unde leten ene los. Dyt clageden se den steden, unde beden de stede, dat se en ere gut utrichteden na der crucekussinge unde hulpeden ene, dat se wedder to lande quemen.

<34> Hir to antworden de van der Wismar vor[8] den gemeynen steden: to deme irsten also van des schepes wegen, also dat dat schip wart to der Wismar gewunnen umme copvard mede to zegelnde yn Dennemarken, also id schach; unde also dat schip dar gekomen unde gelosset wart unde syne reyse, dar umme id[9] bynnen der Wismar gewunnen was[10] , gedan hadde, unde se anders nicht en wusten, dat schip solde nicht vorder gezegelt hebben, sunder yd scholde to hus wedder gekomen hebben, hir enboven so wart dat schip gewunnen anderwerve in Denemarken[11] , dar yd lach, van Vicken van Vitzen , Hynrik Tarnevitzen[12] unde erer vorscreven geselschop, unde zegelden mede yn de Nu unde deden dar schaden; desses was buten der van der Wismer medeweten, also[13] dat se rades efte dades gentzliken dar ane unschuldich weren; dar sik desse benompden van der Wysmar vor den gemeynen steden vore vorboden, na der crutzekossinge sik hir van to enleddigende, also se van rechte scholden unde mochten. Vortmer also desse erbenomde schip wedderumme quam to der Wismar unde dat deme rade darsulvest to weten wart, so sanden se eres rades compane yn dat schip, unde en vunden dar der rovere nynen ynne, sunder se vunden dar ynne an wasse 14 schippunt na erer wichte unde 8 Lyvespunt, unde anders nicht van Russchem gude; unde dyt bekummerden se up eyn recht. Des quam Vicke van Vitzen unde let dat gut utesschen, wente se denere weren des koniges van Dennemarken. Hir umme, umme angestes unde vruchten willen, dat ere coplude wedderumme mochten beschedeget werden, de yn Dennemarken to der tyt weren mit erem gude, so en dorften se des wasses nicht beholden unde antworden ene dat ut.

[.....]

2. umme] mangler i A. 4. ere] er, A. 5. holme] helme, A. 7. torne] de ze - torne, mangler i A. 8. vor] von, A. 9. id] mangler i A. 10. was] mangler i A. 11. in Denemarken] in Denemarken, B; yn der havene, A. 13. also] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.