1422. 8. juni.


Strange Jepsen, rådmand i Malmø, sælger et stykke jord ved Skt. Mortens gade i Lund til bymanden Bork.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Stränge Jäpson rådman i Malmöe[1] sällier bymannen Bork een jord liggendes wid sanct Mårtens gata i Lund. Datum dagen näst eftter Trinitatis söndag dhen 27 maij 1422[2]

1. Malmöe] Tilf. over udstreget Lund, reg. 2. 27 maij 1422] Åbenlyst forkert datering, eftersom dagen efter trinitatis søndag i 1422 er 8. juni.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.