[1422. 15. juni] . Viborg slot


Skrivelse fra hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, til rådet i Reval, hvori han undskylder for, at han ikke har mulighed for at deltage i forhandlingerne med rådet i Reval om forbryderen Johan Purin, der er undveget fra kong Erik 7. af Pommerns ret. Ej heller har han mulighed for at sende en stedfortræder til forhandlingerne.

I forlængelse heraf opfordrer Krister Nilsson rådet i Reval til at forbyde tilførslen af varer til russerne, da de er kong Eriks fjender.

Tekst efter Bunge l.l.

Tekst

Vruntlike grote tovor gescreven und wes ik gudes vormach to juwer beheglicheit.

Ersamen, leven vrundes!

Wellet weten, dat ik juwer ersamheit bref und beger wol vornomen hebbe, dat ik to juwer ersamheit wolde senden min vulmechtige bot, de mit Hans Purin tho rechte ginge van miner wegen.

Wetet, leven vrundes, dat ik willen hadde selven to ju to komende uppe sunte Johans dach nu negest to komende, umme de sake des vorgescreven Purins und umme andere sake, welket ik leider nu nicht bi bringen kan, wente mi dat nu benempt mines gnedigen heren, des koningges, werf unde bot, also juwe ersamheit dat wol derkennen kan, dat ik in der wiis miner alle wege selven nicht mechtich si. Anders jemande sulke dreplike sake und grofve schult tho befelende, des befrüchte ik, dat ik dar ane mochte vorsümet werden an mime rechte.

Hir umme, leven vrundes, provet dat beste und latet den vorgescreven Purin und sin gut nicht ut juwer stat und ut juwer besettinge, so lange dat Got wil, dat ik mit em to worde kone komen vor ju edder vor andere heren edder stede, dar ik recht mit eme moge bruken; dat wil ik vruntlyken kegen ju vorschulden.

Item wetet, leven vrundes, dat de ergenante Purin heft sik vorwilkoret und bebrefvet vor dem rade to Kalmar und vor anderen guden luden, dat he ut mines gnedigen heren, des koninges, rechte nicht wolde voren, he wer mit rechte van mir gescheden. Des ist he siner löfte und sines brefves nederfellich worden.

Isset over sake, leven vrundes, dat de vorgescrevene Purin icht sinen bref und lofte richten wil, so schal juwe ersamheit miner vulmechtich sin, den ergenanten Purin to veligende van miner wegen, vor mi und alle mine vrunde, de umme minen willen don und laten wellen, sunder alle arch, dat he mit mi to rechte ga, dar de sake upgestaen sint, dat se dar mit rechte afgelecht werde; wes em edder mi dat recht gift, dar wil ik mi alle wege gerne an genogen laten.

Isset ofver sake, dat he des nicht doen wil, so schal juwer ersamheit dat witlik sin, ik wil mi Got to hülpe nemen und mine herschop, und wil eme und sin vorhegers dat mine afmanen, wor ik kan, des wil ik unvorweten sin.

Item wetet, leven vrundes, also ik juwer ersamheit er gescreven hebbe, dat gi juwe borger dar ane vorwaren, dat se Godes viende und mines gnedigen heren, des koninges, und der meinen kerstenheit viende, also de Russen, dat se de nicht en sterken, also se plegen to donde, besundern dor mines gnedigen heren water und strant, so lange dat ik mi van mines gnedigen heren, des koninges, gnade wegen, mit den Russen bet vorwete, wo ik mit en dar ane si.

Hedden de vorgescrevene juwe borgers und ander lude jar lank den roggen to hus beholden, also dat solt, se hedden der Russen mer mede gedodet, wenne hundert dosent man uppe andere tiit doen konen.

Hirumme, leven vrundes, ramet noch des besten und helpet vorstüren, dat de heiden den kersten nicht ofver dat howet wassen.

Vordermer hebbe ik hern Willam und Johan van der Marwe üterliker befolen, ju muntliken berichten, wenne ik ju to scrive.

Hir van begere ik ein gotlik antwort mit den ersten van juwer ersamheit, dat by dessen vorgescreven saken, also ik ju vele gudes to belove und also gi van mi hebben wellen, ofte sik dat also gefalle.

Gode almechtige siit befolen tho ewigen tiiden.

Bedet to mi also to juwem guden vrunde.

Kan ik icht umme juwen wellen don mit geliik und mit eren, dar wellet miner nicht ane sparen.

Gescreven to Wiborch, des mandages vor sunte Hinrikes dach.

By my Kersten Niclesson , ritter.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.