1422. 22. juli .


Marine Lavesdatter, enke efter Henneke Reventlow, skænker og overdrager en gård i landsbyen Knud i Fjelstrup sogn til kapitlet i Haderslev.

Udtog efter Aarsberetn. l.l.

Tekst

1422, 22 Juli.

Marine Lages dochter Henneke Reventlowen nagelatene wedewe donation vnd verlatingsbreff dem capittel tho Haderschleben vp ein gutt tho Knud in Felstrup carspel belegen.

Datum die Marie Magdalene.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.