1422. 25. juli.


Niels Klementsen, abbed i Sorø kloster, køber gods i Remkolde af Niels Andersen af Herlev.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Venerabilis pater dominus Nicolaus Clementis abbas Sore emit a nobili viro Nicolao Anderssøn de Herlue bona in Rimkolde provincie Hammersheret scilicet octo solidos terrarum in censu cum pertinenciis omnibus que et ipse Nicolaus Anderssøn de consensu consanguineorum suorum vendidit sibi et monasterio in possessionem perpetuam cum obligacione super scotacione appropriacione et disbrigacione anno domini 1422 die beati Jacobi apostoli ♦

Oversættelse

Den ærværdige fader, hr. Niels Klementsen, abbed i Sorø, købte noget gods i Remkolde i Hammer herred af den ædle mand Niels Andersen af Herlev, nemlig otte ørtug skyldjord med alt tilliggende, som denne Niels Andersen med sine frænders samtykke også solgte ham og klosteret til evig besiddelse med forpligtelsen om skødning, hjemling og frigørelse, i det Herrens år 1422 på den hellige apostel Jakobs dag.