1422. 28. juli.


Rådet i Lübeck skriver til rådet i Reval vedrørende det møde imellem kong Erik 7. af Pommern og hansestædernes rådsudsendinge, som er blevet holdt i Vordingborg.

Endvidere meddeler rådet i Lübeck, at der siden er blevet holdt et møde i Rostock, og efter forudgående aftale sender rådet i Lübeck hele recessen af mødet i Rostock til rådet i Reval vedlagt nærværende brev.

I forlængelse heraf ønsker rådet i Lübeck, at rådet i Reval sender kopier af recessen til rådene i Riga og Dorpat sammen med de breve, som rådet i Lübeck har skrevet til de pågældende råd.

Endvidere indskærper rådet i Lübeck, at rådet i Reval skal sikre, at alle de punkter, som recessen indeholder, bliver overholdt, idet det er i alle hansestædernes interesse.

Endelig meddeler rådet i Lübeck, at hanseforbundet også har skrevet herom til flere forskellige hansestæder, herunder Bremen, Kampen, Harderwijk, Elburg, Zutphen, samt til hansekøbmændene i Brugge og Bergen.

Tekst

Unsen vruntliken grut unde wes wii gudes vormogen[1] .

Ersamen leven vrunde.

Juwes rades cumpane, de latest hiir to dage weren, hebben jw wol berichted, wo sik de zake unde werve latest vorlepen twisschen deme heren koninge van Denemarken unde der gemeynen stede radessendeboden to Werdingborch, wente unse vrunde, de dar weren, deden en des clare underwiisinge.

Ok hebben jw de sulven juwen[2] vrunde wol berichted, wo eynes anderen dages vorramed was bynnen Rozstoke to siinde, unde wo se uns beden, wes de stede uppe deme dage to Rozstoke enes worden, dat wii jw dat benalen welden[3] etcetera.

Also, leven vrunde, sende wii jw dat gantze recess dar van, des de stede vorramed unde umme des gemeynen besten willen gesloten hebben, dar up[4] se sik ok endrechtliken eyne bii der andern to blivende vorsecht[5] hebben, hiir ane besloten; begerende, dat gii den van der Riige und Darpte, unsen vrunden, des vortan copien senden bii unsen breven, an de sprekende, wente wi en dar van gescreven hebben.

Und hiir moge gii jw, leven vrunde, na richten, wente de stede dat also strengeliken willen geholden hebben, alse dat recess innehold.

Unde dit ward in allen steden utgekundiged openbare vor allen borgeren unde inwoneren des mandages na Jacobi.

Unde dod hiir bii, alse jw[6] de stede jw des beloven, dat id geholden werde.

De stede hebbet dit ok gescreven unde warnynge dan den van Bremen, Campen, Herderwik, Drelborch, Sutphan unde velen anderen steden, unde dem copmanne to Brucge unde to[7] Bergen[8] .

Siit Gode bevolen.

Unde desses begere wii juwe antword[9] .

Screven under unsem secrete up Sunte Panthaleonis dage anno XXIIo[10] .

Consules Lubicenses.

1. vormogen] Bunge l.l. læser vormogen tovoren. 2. juwen] rettet efter Bunge l.l.; Hanserec. l.l. læser juwe. 3. welden] Bunge l.l. læser wolden. 4. dar up] Bunge l.l. læser blot dar. 5. vorsecht] Bunge l.l. læser to vorsecht. 6. jw] mangler hos Bunge l.l. 7. unde to] mangler hos Bunge l.l. 9. Unde desses begere wii juwe antword] Bunge l.l. læser herfor und desses ein antwort to scrivende. 10. XXIIo] Hanserec. l.l. læser 22; ændret til romertal efter Bunge l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.