[1422?]. 1. august. Vadstena


Fader Skæg, væbner, sælger sin fædrene gård i Tullstorp (?) og andet gods til Peder Ågesen (Hegle) i Hjälmshult.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett breff som Fader Skeg aff vaben hauer sold oc opladet Per Ackesen vttj Hiemsholt hans fæderne gardt ligendis vtj Timelstorp : met mere godtz . ♦

Anno domini m : cd : xxij : j Vadstene : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.