1422. 29. september.


Niels (Esbernsen) Krumpen (af Ravnstrup) skænker sin vindmølle i landsbyen Køge til Sorø kloster, men forbeholder sig ret til at beholde den for livstid.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Militaris homo Nicolaus dictus Krumpen intuitu beneficiorum que fecerant ei fratres[1] donavit[2] monasterio molendinum ad ventum cum attinenciis suis omnibus situm ad borealem partem ville Køghe in possessionem perpetuam salva potestate retinendi libere ad dies suos ♦

Actum anno domini 1422 die beati Michaelis ♦

1. fratres] herefter slettet monasterii beate Marie de Sora, ms. 2. donavit] herefter et slettet ord, muligvis ad, ms.

Oversættelse

Niels, kaldet Krumpen, af ridderstand, skænkede, tilskyndet af de velgerninger, som brødrene havde vist ham, klosteret en vindmølle med alle dens tilliggender, beliggende i den nordre del af landsbyen Køge, til evig besiddelse, idet han dog forbeholdt sig retten til at beholde den i sin levetid.

Handlet i det Herrens år 1422, på Mikkelsdag.