1422. 9. oktober.


Biskop Lave (af Viborg) køber af Niels Ovesen af Dragsgård al den rettighed, hans hustru, fru Inger Andersdatter, havde i Blenstrup sogn og Øksenvad Mølle.

Tekst efter Aa.

Tekst

Anno 1422 kiøbte biskop Lage af Niels Ousøn af Drag . forstaae Dragxgaard ald den rettighed hans hustru fru Inger Andersdatter hafde i Nes sogn oc i Blinchstrup sogn samt og nu vandmølle hvilket hand betalte Niels Ofvesøn efter sin villie oc skiødets formeldning. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.