1422. 17. oktober. Rom, Santa Maria Maggiore


Pave Martin 5. udnævner Oluf (Jakobsen (Knop)), biskop i Västerås, til nuntius og generalkollektor af det pavelige kammers indtægter i Danmark, Sverige og Norge samt i provinsen Riga, pålægger ham at aflægge regnskab, bemyndiger ham til at udpege subkollektorer og til at straffe enhver kirkelig person eller institution, der vægrer sig ved at betale, og pålægger ham at aflægge den sædvanlige troskabsed; samtidig tilbagekalder paven alle tidligere udnævnelser.

Tekst efter Acta Pont. Svec. l.l.

Tekst

Martinus etc. venerabili fratri Olavo episcopo Arosiensi apostolice sedis nuntio ac jurium reddituum et proventuum in Datie Swetie et Norwegie regnis et in eorumdem regnorum necnon in Rigensi provinciis ac civitatibus et diocesibus camere apostolice debitorum collectori generali salutem etc.

Ex fideli solicita et diligenti providentia, prudentia quoque et probitate etc.

Hinc est quod nos te de cujus circumspectione plurimum confidimus nuntium apostolicum et generalem collectorem fructuum reddituum proventuum aliorumque jurium et censuum dicte camere in Datie Swetie et Norwegie regnis et in eorundem regnorum necnon in Rigensi provinciis debitorum et debendorum usque ad nostrum et ejusdem sedis beneplacitum tenore presentium facimus constituimus et etiam deputamus, omnes alios et singulos hujusmodi collectores et succollectores pecuniarum ad dictam cameram pertinentium et spectantium quovis fungantur officio vel nomine nuncupentur in eisdem regnis et provinciis quacunque hactenus auctoritate deputatos, et commissiones omnes super hujusmodi collectorie et succollectorie et officiis tam aliis quam tibi, sub quavis verborum forma per quoscunque et quavis auctoritate factas penitus revocando, ac tibi per te vel alium seu alios nostro et dicte camere nomine petendi exigendi et recuperandi a quibuscunque prelatis capitulis collegiis et conventibus ecclesiarum ac monasteriorum quorumlibet, aliisque ecclesiasticis secularibus et regularibus exemptis et non exemptis ordinum quorumlibet ac etiam laicalibus personis, omnes et singulas peccuniarum (!) summas nobis et camere predicte debitas et debendas, etiam si bona hujusmodi fuerint confiscata, necnon res census annuos et bona ecclesie ac camere predictis, aliaque jura, in prefatis regnis et provinciis predictis quacunque ratione vel causa seu ad nos vel ad eam nunc vel imposterum pertinentia quecunque quotcunque et qualiacunque fuerint que in regnis et provinciis hujusmodi peti et exigi consveverunt communibus et minutis servitiis ratione provisionum prelatorum quacunque auctoritate ibidem ad quarumcunque ecclesiarum et monasteriorum regimina promotorum eidem camere debitis dumtaxat exceptis petendi exigendi et recipiendi, ac solventes de receptis dumtaxat quittandi liberandi et absolvendi rationesque et computa a quibuscunque collectoribus succollectoribus et aliis officialibus pro dicta camera in prefatis regnis provinciis vel eorum aliquibus inibi hactenus deputatis et deputandis seu personis aliis, in quantum utilitatem et negotia dicte camere concernunt audiendi et examinandi, ipsasque ad id si neccesse (!) fuerit, ac contradictores quoslibet et rebelles etc. auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam etc. et alia juris remedia appellatione remota compescendi, ac etiam excommunicationis et alias censuras et sententias in non solventes tibi vel a te deputandis jura et debita etc. sententias promulgandi, et quoscunque tibi vel tuis officialibus injuriantes seu te vel dictos tuos officiales impedientes et negotia dicte camere directe vel indirecte publice vel occulte perturbantes auctoritate prefata procedendi prout ordo exigit rationis, et si necesse fuerit ipsos ad comparendum coram nobis vel camerario nostro, infra certum terminum competentem per te eis assignandum citandi, et etiam si opus fuerit auxilium brachii secularis etiam ordinum religiosorum etc. exemptarum et non exemptarum invocandi sententiasque excommunicationis suspensionis et interdicte etc. dictos predecessores seu precessores tuos inibi collectores et eorum succollectores quam per te et a te deputatos etc. fuerint injungenda auctoritate nostra in forma ecclesie consveta absolvendi, et cum ipsis etc. illis contraxerint, cum eis auctoritate nostra dispensandi, non obstantibus etc. nequeas, quodque in singulis civitatibus etc. in duabus etiam ultra unum dumtaxat succollectorem etc. per litteras cambii vel alium tutum modum nobis vel camerario seu locumtenenti ejus seu gentibus camere prelibate quantocius poteris commode mittere non postponas.

Volumus autem quod antequam hujusmodi officium incipias exercere in manibus dicti camerarii nostri vel ejus locumtenentis seu alterius per alterum eorundem deputandi de officio ipso fideliter exercendo et alias fidelitatis debite prestes in forma camere prelibate consvetum juramentum, ipsique succollectores per te deputandi, id idem in manibus tuis antequam illud exerceant similiter prestare teneantur.

Tu igitur predictum officium juxta datam tibi a deo prudentiam sic studeas bene fideliter et laudabiliter exercere, quod fructus sperati exinde subsequantur tuque exinde apud nos et sedem predictam possis merito commendari.

Datum Rome apud Sanctam Mariam majorem XVI kalendas novembris pontificatus nostri anno quinto.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.