1422. .


Tingsvidne om, at Taphede altid har ligget til Edderup og Sem, på nær en eng eller to der ligger til Kastbjerg kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindtne att Taxhede[1] haffuer althiid liggitt till Ebdrup[2] och Sem[3] , wndthagen en eng eller tho till Kassebierg kircke, før nyligen ther er klaffuett paa ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.