1422 .


Jens (Nielsen) Kaas (Sparre) får patronatsret til Tårup kirke, Fjends herred, for sig og sine efterkommere af biskop Lave (Stigsen (Glob)) af Viborg. Det aftales samtidig, at præsten skal have Dalsgård i samme sogn og holde to ugentlige messer.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ath Jes Kaass haffde forligth seg meth biscop Laue vdj saa maade ath Jes Kaas och hanns effterkommere skall haffue jus patronatus till Thaarup kircke och presthenn schall haffue Dalsgaard i thett samme sogen och therfore holle ij messer huer ugge etcetera ♦

Mcdxxij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.