1422..


Peder Griis (af Slagelse), byfoged i Slagelse, lejer Antvorskov klosters gård i Slagstrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Griiss byfogid i Slawelsse bekiender sig i leie att haffue annamit closters gaardt i Slagstrup ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.