1422..


Henrik Henzesen sælger og skøder Sten (Tygesen) Basse den gård i Nyborg, som han havde købt af Jens Pedersen Lavindsfar.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne Hendrick Hindtzessøn [a] soldte och schiødte Steen Basse forne gaard og grund ♦

1422 ♦

a. Forne Hendrick Hindtzessøn ] DD 1421, nr. 14219999021.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.