1422..


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting hr. Sten (Tygesen) Basse den gård i Nyborg, som denne havde købt af Henrik Henzesen.

Tekst efter reg.

Tekst

Konning Erick thil dømmer her Steen Basse forne gaardt, forbiudendis nogre sig at beuare med den emod her Steens willie ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.