1422..


Kong Erik 7. af Pommern overlader Peder Nielsen jord og grund i Bjørnebrogade i København mellem Svend Murers og Mads Hennekesens boliger.

Tekst efter reg.

Tekst

Konningh Erick gaff Per Nielssøn enn jord och grund liggendis i Biørne gaade, i Kiøpnehaffn, emellom Suend Mureres[1] och Mattis Hennekesøns[2] boelige ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.