1422.


Jakob Sundt skøder tre huse i Brydebølle til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Suntz skiøde thill closterett paa thre hus i Brydeball. ♦

1422. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.