1422.


Kong Erik 7. af Pommern udsteder på det kongelige retterting låsebrev på gods i Torslunde, Nøbbet og andetsteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Laasebreff paa nogett goedz i Torslund, i Nybygd med andett mere. ♦

1422. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.