1422.


Tingsvidne om Jens Jakobsens skødning af en gård i Gørslev til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsuidne Jes Jepsøn att haffue skøtt closterett en gaard i Gøttersløff. ♦

1422. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.