1422. [Næstved]


Mads Ipsen sælger en bod i Næstved til Per Persen.

Tekst efter reg.

Tekst

Mattis Ipssøn Karsemosæ solde oc oplod Per Perssøn i Nestuet eet bode rwm hafwende een kældere vnder sig liggendis i Møllegade emellem closters gotz etc. ♦ Mcdxxii ♦

Oversættelse

Mads Ipsen Karsemose solgte og oplod en bod med kælder beliggende i Møllegade imellem klosterets gods osv. til Per Persen i Næstved. 1422.