1422. [Næstved]


Mads Ipsen tinglyser sit salg af en bod i Næstved til Per Persen.

Tekst efter reg.

Tekst

Mattis Ipssøn skøttæ po tingæ Per Perssøn forscrefne bodæ rwm[a] oc kældere. ♦ Mcdxxii ♦

a. forscrefne bodæ rwm] Dipl. Dan. 1422, 14229999033 .

Oversættelse

Mads Ipsen skødede førskrevne bod og kælder til Per Persen på tinget. 1422.