1422. . [Sjællands] landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om, at hr. Anders Jakobsen (Lunge) var blevet retmæssigt indført i Ordrup.

Tekst efter reg.

Tekst

[Landstings winde, att her][1] Anders Ieps[son] war loglig yndførdt [wdj][2] Orderup etcetera ♦

Mcccx[x]ii[3]

1. [Landstings winde, att her]] Ulæseligt, udfyldt efter Thiset. 2. [wdj]] Ulæseligt, udfyldt efter Thiset. 3. Mcccx[x]ii] Lakune udfyldt af Thiset.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.