1423. 8. januar. Gottorp slot


Hertug Wilhelm af Braunschweig og Lüneburg vidimerer på opfordring af de slesvigske hertuger Heinrich, Adolf og Gerhard tre pergamentsbreve, som de slesvigske hertuger har forevist ham. Indledningsvis gives en beskrivelse af brevenes besegling. Heinrich, Adolf og Gerhard anmoder specifikt om instrumentet af hensyn til den forestående farefulde rejse og den dermed forbundne risiko for, at originalerne ville gå tabt.

I det første brev udstedt i Nyborg den 15. august 1326 forlener kong Valdemar 3. grev Gerhard 3. af Holsten med hertugdømmet Jylland som arveligt fanelen.

I det andet brev udstedt i Nyborg den 16. august 1326 anerkender ærkebiskop Karl af Lund, bisperne Niels af Børglum, Peder af Odense, Jens af Slesvig, Jens af Ribe, Jens af Roskilde, Tyge af Viborg og den udvalgte biskop Svend af Århus og ridderne Lars Jonsen, drost, Ludvig Albertsen, marsk, Knud Porse og Jens Uffesen på hoffets vegne kong Valdemar 3.s overdragelse af hertugdømmet Jylland til grev Gerhard 3. af Holsten som arveligt fanelen.

I det tredje brev udstedt i Nyborg den 16. august 1326 anerkender drosten Lars Jonsen, marsken Ludvig Albertsen og 34 andre danske herremænd på hoffets vegne kong Valdemar 3.s overdragelse af hertugdømmet Jylland til grev Gerhard 3. af Holsten som arveligt fanelen.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Wilhelm van Godis gnaden to Brunswik vnde Luneborg hertege etcetera bekennet openbare in dessem breue vor alle den de ene seen edder horen lesen dat de hochgebornen fursten vnde herren her Hinrik Alf vnd Gerd hertegen to Sleswik greuen to Holsten to Stormoren vnde to Schowenborg vor vns gebracht hebben dre opene besegelde breue vp permynt geschreuen gantz vngesereget vngedelget sunder alle vordechtnisse in allenthaluen rechtuerdich / der een myt enem in roden vnde grouen sydenen vadernen hangenden runtformegen jngesegele van wittem wasse was vorsegelt jn welkeme jngesegele sat en belde vp enem stule in staltnisse enes kronden koninges ♦ Dat sulue belde hadde in der vorderen hant en scepter vnde vp der luchtern hand enen appel dar bouen en cruce ♦ Buten vmme dat jngesegel in der suluen syden stunden desser wort in deme wasse ♦ Woldemarus Dei gracia Danorum Slavorumque rex ♦ Vnde vpp der anderen syden des suluen jngesegele stund en helme mit twen krummen vorplumeden hornen vnde vmme den helm stunden desse word als ♦ Galea Waldemari Dei gracia Danorum Sclavorumque Regis ♦ De andere myt cluen in pressulen van parmynte hangenden jngesegelen der yennen ertzebischuppen biscoppe vnde riddere de der nemeliken ynne beschreuen stan was vorsegelt vnde de drudde myt sosvndedruttigen in presselen van permynte hangenden jngesegeln der yennen der ere namen dar ynne beschreuen stan was vorsegelt ♦

Des beten vns de vorbenomeden[1] heren her Hinrik Alff vnde Gerd hertegen vorstan dat se der vorscreuenen breue vakene in vromden jegenen behoueden dar se der vmme vare willen dat de breue vorloren edder de ingesegele lichte mochten to broken werden nicht bringen doren ♦ Begernde van vns dat wy en van den suluen breuen en vidimus geuen wolden vnde na deme dat wy de vorschreuenen breue alle rechtuerdich geseen vnde gevunden hebben so hebbe wy en vidimus dar van gegeuen vnde mit vnsem jngesegel dar vp geuestend laten / welker breue vnde to deme ersten des ersten breues jnhold van worden to worden hyr na volget vnde ludet aldus ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus / Woldemarus Dei gracia Danorum Sclavorumpque Rex (etc. Dipl. Dan. 2.rk. IX nr. 295) ♦

Des anderen breues inhold ludet aldus als hyr na schreuen steyd ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Karolus Lundensis ecclesie archiepiscopus (etc. Dipl. Dan. 2.rk. IX nr. 303) ♦

Vnde des drudden breues inhold volghet hyr na vnde ludet aldus ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurencius dapifer (etc. Dipl. Dan. 2.rk. IX nr. 304) ♦

Gescreuen vnde gegeuen vp deme slote to Gottorpe belegen in deme hertegedome to Sleswik na Godes bord dusent verhundert dar na in deme drevndetwintigesten jare des vrigdages na der hilgendryerkoninge dage ♦

1. vorbenomeden] vorbenomenden, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.