1423. 25. januar.


Torsten Budde af Døllefjelde pantsætter for seks lødige mark en gård i Døllefjelde til Oluf Pedersen (Godov) af Bramsløkke, som denne tidligere havde haft i pant for 20 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item ith breff att Torstenn Budde aff Døllefelde pantsetter Oluff Peersøn aff Bramslycke en gaard y Døllefeld for vj lødig marck huilchenn gaard hand tillforne y panntt haffde for xx ℳ / ♦

Datum sankt Pouils omuendelssis dag / mcdxxiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.