1423. 11. februar . Rougsø herredsting


Tingsvidne af Rougsø herredsting udvirket ved Laurids Mus af Stenalt om, at Bo Leigel i sin tid skødede gården Stenalt til Jens Mus.

Tekst

Gunii Perszen foged i Roxø, Lyder Esckeszen præst i Ørsted, hr. Otti Nielszen af Heffringholm, Anders Jenszen af Orre, Nis Tuszen af Siorup, Otte Nielszen af Ingisløff, Lasz Siuordtszen af Hollandsbierig.

Torsdag før flæskesøndag fik paa Roxø herreds thing beskeden Lasz Mus af Stienalt et thingsvidne af 8 dannemænd: Hagen Nielszen af Ingisløff, Nis Jenszen, Øtti Nielszen, Boæ sammesteds, Eskildt Jenszen af Kaarde, Per Tøriszen af Hollandzbierig, Lasz Siuordtszen ibidem, Joen Mortenszen af Ørstedt, hvilke vidnede, at Louge Jens var inden 4 stokke paa Roxø herreds thing og stadfæstede det skøde, Buol Legell skødte Jens Mus, der han skødte ham Stienalt, og hans hustru fik et stykke grønt klæde til giørsom, og var der brune noper paa.

Vore Indsegl.

[Givet] osv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.