1423. 21. februar. Hardeberga


Cecilie Jensdatter Uf i Hardeberga, enke efter Hartvig (Emmekesen) Limbek, skøder sin datter Bodil, hr. Bent (Ebbesen) Pigs datter og nu Knud Knudsen (Båd af Hallands) hustru, alt sit gods i Nørrehalland og hendes lod, som var tilfaldet hende, i de godser, som Bent (Ebbesen) Pig havde købt samme sted. Derudover skøder hun sin datter Bodil rettigheden til gods i Nørrehalland, som var tilfaldet hende og hendes søn, Henneke (Hartvigsen) Limbek, efter hendes datter Kristine, Svend Tordsen (Båds) hustru, og som Kristine havde arvet efter sin far, Bent (Ebbesen) Pig.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle men thettæ breff høræ eller se helser iak frw Ceciliæ Jens Vfs dotthir i Harabyærghe her Hartwik Limbeks efthe løuerne euynnelikæ meth guth ♦ Thet skal alle men vethirlik varæ nu ær sua oc kommeskulendes thet iak skøth ok vnth <hauir>[1] myn døtthir Bothild her Beyns Piks dotthir Knuth Knuthsøns høsfre nu er alt mith godz i Nørræ Hallend i Fyæræ hæreth i Fyæræasa sokn ath[2] thet godz swasom mik fyol til løth i the godz swasom her Beinth Piik køpthe then stund vi bathe hyon waræ som ære i the godz her staar efter neffdhe som er en gard man kaller Kappæ kulle som han køpthe aff her Swarthe Skanigh[3] een howiff gard i Alafoors meth en mølle suasom han køpthe aff Maens Haghe aff wapn til euinnelike eyæ ♦

Item skødhir iak oc meer myn dotthir Bothild skødhir iak al myn rethtukheth oc myn søns Hæneke Limbeks swasom nu er meth mik i fælæ al then rethtukheth som os fyol bathe til forde Heneke ok mik i rætthir arff som i the godz her standyr efter skreuen som mik fyol til rætthir arff oc myn søn efther myn dotthir Kyirstine Swen Thors høsfræ var som henne fyol til retthen arff efter sins fathirs døth her Beinth Piik guth hans syæl hawe the gods suasom ligghe i Nørre Halland i Fyæræ hæreth i Fyæræasa sakn ♦

Thessæ forde godz oc rethtukheth thet skodyr iak pa mynæ veyne oc myn søns veyne til evinnelike eyæ fra mik oc alle myne arvingghe thenne forde brefførere Bothild her Beinth Piiks døththir Knuth Knuthsøns høsfre oc henne arvinghe til evinnelike eyæ ♦

Bindhir iak mik til oc alle mine arvynghe fri oc hemlæ oc orgranth athg[ø]ræ[4] til euynnelikæ eyæ for then storæ rethtukheth som thenne neruarendes brefførere haffthe[5] innæ meth mik bathe for bool pæninghe oc sua oc for annen rethtukheth ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium virorum videlicet Petri Tuonis aff Vælinghe[6] Ion Iønsøn de Gyslebyærghe[7] Magni Badh legislatoris Lundensis civitatis et Laurencii Piik i Gasævadh presentibus est apensum ♦

Datum Harabyærghe anno domini mo cdo xxiii dominica xle

1. <hauir>] glemt, Gammeldanske Diplomer. 2. ath] fejl for (konceptets) och?, Gammeldanske Diplomer. 4. athg[ø]ræ] utydeligt; tekst herefter glemt?, Gammeldanske Diplomer. 5. haffthe] skrevet to gange på linjen, Gammeldanske Diplomer. 6. aff Vælinghe] aff Væ skrevet på rasur, Gammeldanske Diplomer. 7. Gyslebyærghe] s ændret fra et l, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.