1423. 2. marts og 1424. 26. april. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Arnoldus Weydelke, klerk fra Schwerin stift, om at få ny provision på en evig indtægt af almisser fra Giesendorf og Warksow på Rügen i Roskilde stift, som har titel af et evigt beneficium, ledigt ved Johannes de Rades død, og som han allerede er præsenteret til af dets lægpatroner og indført i af biskoppen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l., efter Aa.

Tekst

.. Nuper vacantibus perpetuis elemosinalibus redditibus in villis Gizendorpe et Wargezowe Roskildensis diocesis consistentibus et in titulum perpetui beneficii ecclesiastici deputatis per mortem Johannis de Rade ... Arnoldus Weydelke clericus Zwerinensis diocesis ad elemosinales redditus hujusmodi sive beneficium predictum per patronos legitime presentatus et auctoritate ordinaria institutus, quarum presentationis et institutionis vigore idem beneficium sive eosdem redditus extitit assecutus, dubitat tamen presentationem, institutionem et assecutionem predictas ex certis causis viribus non subsistere.

Quare supplicat s. v. dictus Arnoldus, quatinus sibi de dicto beneficio, quod sine cura et jure patronatus laicorum existit [fructus 4 mr. arg.[1] ], ... de novo dignemini misericorditer providere non obstantibus parrochiali ecclesia in villa Exen ac perpetua vicaria in ecclesia s. Nicolai Sundensi dicte Zwerinensis diocesis, quas obtinet [fructus 7 mr. arg. puri], quodque secum causa studii auctoritate ordinaria ad septennium super non promotione extitit dispensatum, ac gratia expectativa in eadem cancellaria exprimenda.

Concessum.

Datum Rome 6. non. martii anno 6.[2]

1. 4 mr. arg.] således Aa3 mr. arg. Ab. 2. 6. non. martii anno 6.] således Aa6. kal. maji anno 7. Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.