1423. 8. marts. Dorpat


Rådet i Dorpat skriver til rådet i Reval.

Rådet i Dorpat meddeler, at det den 7. marts 1423 har modtaget et brev fra rådet i Riga indeholdende en afskrift af hansestædernes rådsudsendinge og rådet i Lübecks brev af 22. januar 1423 vedrørende kong Erik 7. af Pommern samt en afskrift af det den 6. januar 1423 i Flensborg indgåede forsvarsforbund imellem kong Erik og forskellige hansestæder.

Endvidere meddeler rådet i Dorpat, at det vil sende rådsudsendinge til det møde, som skal holdes den 21. marts 1423 i Wolmar. I forlængelse heraf opfordrer rådet i Dorpat rådet i Reval til også at sende deres fuldmægtige rådsudsendinge til det pågældende møde.

Endvidere meddeler rådet i Dorpat, at det ville have sendt de førnævnte afskrifter til rådet i Reval, såfremt rådet i Riga ikke allerede havde gjort det.

Endelig opfordrer rådet i Dorpat rådet i Reval til at sende en rådsudsending til den hansedag, som skal holdes den 1. maj 1423 i Wismar.

Tekst

Vrontlike grote und wat wi gudes vormogen tovorn.

Ersamen heren und bisundergen guden vrunde!

Wi entfengen up den sundach Oculi etcetera[1] der heren bref[a] van der Rige, mit udscrifte der overseeschen stede brefs[b] to Lubeke negest vorgaddert, und ok der geliken ene utscrift[2] enes tosates[c], also de alderdorchluchtigeste here konink van Denemarken[3] mid itzwelken steden vorgerord ens is geworden.

Und alse uns de heren van der Rige scriven, so hebben se enes dages vorramed van dessen binnenlandeschen steden up den sundach Judica etcetera[4] to Woldemer to wesende und to holdende, welken dach wi mede willen besenden, und bidde juwe ersame vulmechtige boden up den vorgerorden dach to Woldemer to hebbende und des nicht to latende.

Und also wi vornemen in dem sulven breve der heren van der Rige, so hebben se ju ok alsulke utscrifte[d] gesand, also wi hir hebben entfangen; anders hadden wi ju dar ok utscrifte van gesand.

Item, leven heren, so bidden wi, wante uns dunket nutte und raedsam, dat gi ju vorseen in juweme erbaren rade up enen boden to der Wismer up den meidach[5] , also de stede in erme breve vorkundigen und scriven, mede to sendende.

Darmede siid deme leven Gode bevolen.

Gescreven under unsem secrete, des mandages na Oculi etcetera, anno etcetera XXIIIo.

Borgermestere und radmanne to Darpte.

1. up den sundach Oculi etcetera] dvs. 7. marts 1423. 3. Denemarken] Denemarke, Bunge l.l. 4. up den sundach Judica etcetera] dvs. 21. marts 1423. 5. up den meidach] dvs. 1. maj 1423.
a. bref] jf. rådet i Rigas brev til rådet i Reval, DD 1423. 27. feb., nr. 14230227001. b. udscrifte der overseeschen stede brefs] se DD 1423. 22. jan., nr. 14230122001. c. ene utscrift[2] enes tosates] det drejer sig her om en afskrift af forbundsaftalen af 6. januar 1423 indgået i Flensborg imellem kong Erik 7. af Pommern og forskellige hansestæder, jf. DD 1423. 6. jan., nr. 14230106002. d. alsulke utscrifte] se rådet i Rigas brev til rådet i Reval, DD 1423. 27. feb., nr. 14230227001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.