1423. 27. marts.


Biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense skænker Håstrup kirke aflad.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxiii ..... Naffno præterea[1] Otthoniensis episcopus tribuit vi calendas aprilis videlicet pridie palmarum ecclesiæ Horstorp indulgentias.

1. præterea] hentyder til afladet skænket til Allerup kirke den 17. marts 1423, cf. DD 14230317001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.