1423. 27. marts. Rom, San Pietro


Pave Martin 5. indsætter for et tidsrum af 7 år dekanen i Lund og tre udenlandske gejstlige til værneherrer for universitetet i Rostock.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund., efter Franck l.l.

Tekst

Martinus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis Lundensi, beate Marie Hamburgensis, Bremensis dioc., ac archidiacono Rostoccensi in ecclesia Zwerinensi, et Caminiensis dioceseos ecclesiarum decanis salutem et apostolicam benedictionem.

Etsi cunctis, quos clericalis status includit, aduersus ledere querentium conatus ex injuncto fidelis servitutis officio paternis assistere debeamus affectibus, illis digne, qui virtutum scientieque studiis, per que et honorabilium bonorum notitia panditur justitie, cujus tam gentium quam naturale jus equa incedit rectitudine, stabilitur fundamentum, vanis oblectationibus semotis, insistere non tepescunt, potissimis nos decet conservationis adesse presidiis idque totis efficere curis, ut eos quietis et tranquillitatis ardore diffusos a cunctis oppressionibus atque turbationibus relevemus.

Sane dilectorum filiorum rectoris et universorum doctorum, magistrorum et scolarium universitatis studii Rostoccensis, Zwerinensis diocesis, conquestione percepimus, quod nonnulli archiepiscopi, episcopi aliique ecclesiarum prelati et clerici ac ecclesiastice persone, tam religiose quam seculares, nec non duces, marchiones, comites, barones, nobiles, milites et laici, communia civitatum, universitates opidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum et alie singulares persone civitatum et diocesium ac aliarum partium diversarum occuparunt et occupari fecerunt villas et alia loca, terras, domos, possessiones, jura et jurisdictiones, nec non fructus, census, redditus et proventus rectoris, doctorum, magistrorum et scolarium predictorum et nonnulla alia bona mobilia et immobilia, spiritualia et temporalia, ad rectorem, doctores, magistros ac scolares predictos spectantia, et ea detinent indebite occupata seu ea detinentibus prestant auxilium, consilium vel favorem; nonnulli etiam civitatum dictarum et partium predictarum, qui nomen domini in vacuum recipere non formidant, eisdem rectori, doctoribus, magistris ac scolaribus super predictis castris, villis et locis, aliis terris, domibus, possessionibus, juribus et jurisdictionibus, fructibus, censibus, redditibus et proventibus eorundem et quibuscunque aliis bonis, mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, ac aliis rebus ad eosdem rectorem, doctores, magistros ac scolares spectantibus multiplices molestias et injurias inferunt et jacturas.

Quare dicti rector, doctores, magistri et scolares nobis humiliter supplicarunt, ut, cum iisdem valde reddatur difficile pro singulis querelis ad apostolicam sedem habere recursum, providere ipsis super hoc paterna diligentia curaremus.

Nos igitur adversus occupatores, detentores, presumptores, molestatores et injuriatores hujusmodi illo volentes eisdem rectori, doctoribus, magistris ac scolaribus remedio subvenire, per quod ipsorum compescatur temeritas et aliis aditus committendi similia precludatur, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, etiamsi sint extra loca, in quibus deputati estis conservatores et judices, prefatis rectori, doctoribus, magistris ac scolaribus efficacis defensionis presidio assistentes non permittatis eosdem super hiis et quibuslibet aliis bonis et juribus ad rectorem, doctores, magistros ac scolares predictos spectantibus ab eisdem vel quibusvis aliis indebite molestari vel eis gravamina vel damna seu injurias irrogari, facturi dictis rectori, doctoribus, magistris ac scolaribus, cum ab eis vel procuratoribus suis aut eorum aliquo fueritis requisiti, de predictis et aliis personis quibuslibet super restitutione hujusmodi castrorum, villarum, terrarum et aliorum locorum, jurisdictionum, jurium et bonorum, mobilium et immobilium, reddituum quoque ac proventuum et aliorum quorumcunque bonorum, nec non de quibuslibet molestiis, injuriis atque damnis presentibus et futuris in illis videlicet, que judicialem requirunt indaginem, summarie de plano, sine strepitu et figura judicii, in aliis vero, prout qualitas eorum exegerit, justitie complementum, occupatores quoslibet et rebelles, cujuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis extiterint, quandocumque et quotienscumque expedient, auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, non obstantibus tam felicis recordationis Bonifacii pape VIII , predecessoris nostri, in quibus cavetur, ne aliquis extra suam civitatem vel diocesin, nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sue dioceseos ad judicium evocetur, seu ne judices et conservatores a sede predicta deputati extra civitatem et diocesin, in quibus deputati fuerint, contra quoscunque procedere sive alii vel aliis vices suas committere aut aliquos ultra unam dietam a fine dioceseos eorundem trahere presumant, dummodo ultra duas dietas aliquis autoritate presentium non trahatur, seu quod de aliis quam de manifestis injuriis et violentiis ac aliis, que judicialem requirunt indaginem penis in eos, si secus egerint, et in id procurantes, adjectis conservatores nullatenus se intromittant, quam aliis quibuscunque constitutionibus a predecessoribus nostris, Romanis pontificibus, tam de judicibus delegatis et conservatoribus quam personis ultra certum numerum ad judicium non vocandis, aut aliis edictis, que nostre possent in hac parte jurisdictioni aut potestati ejusque libero exercitio quomodolibet obviare, seu si aliquibus communiter vel divisim a predicta sit sede indultum, quod excommunicari, suspendi vel interdici seu extra vel ultra certa loca ad judicium evocari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi et eorum personis, locis, ordinibus et nominibus propriis mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cujuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam nostre jurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri et de qua cujusque toto tenore de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

Ceterum volumus et auctoritate apostolica decernimus, quod quilibet vestrum prosequi valeat articulum etiam per alium inchoatum, quam quidem inchoans nullo fuerit impedimento canonico prepeditus, quodque a dato presentium sit vobis et unicuique vestrum in premissis omnibus et eorum singulis ceptis vel non ceptis, presentibus et futuris, perpetua potestas et juris dictio attributa, ut eo vigore eaque firmitate possitis in premissis omnibus ceptis et non ceptis, presentibus et futuris, et pro predictis procedere, ac si predicta omnia et singula coram vobis cepta fuissent, et jurisdictio vestra et cujuslibet vestrum in predictis omnibus et singulis per citationem vel alium modum legitimum perpetuata extitisset, constitutione predicta super conservatoribus et alia qualibet in contrarium edita non obstante, presentibus post septennium minime valituris.

Datum Rome apud sanctum Petrum VI kal. aprilis pontificatus nostri anno sexto.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.