1423. 5. april.


Jens (eller Niels) (Larsen) Bratse (Saltensee af Linde), væbner, skøder Næsbækgård og Næsbæk mølle til Viborg bispestol.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item Iens Brassis vepner skødebreff paa Nesbeck gard oc Nesbeck mølle ♦

Datum mcdxxiij feria 2a pasce ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.