1423. 1. maj.


Peder Jensen og hans hustru Tyre (Henriksdatter) pantsætter den tredje søsterlod, der ligger nordligst – "fjernest solen" – i Sløsserup til Povl Brand for seks lødige mark. Pantet skal tidligst kunne indløses efter ti år. Når pantet indløses, skal Povl Brand fyldestgøres for sine bygge- eller vedligeholdelsesomkostninger efter opmænds afgørelse.

Tekst efter reg.

Tekst

c. Item ith breff att Peder Jennsøn oc hanns husfrue Tyre panntsetter Pouill Brannd thenn tredie søster deell fiermer solle y Sløsserup for vj lødig marck waffløst wti x aar oc naar forne godz løsses tha skall forne Pouill Brannd haffuer (!) fyldist for synn bygning effter dannemendz sigilsse / ♦

Datum sancti Philippi oc Jacobi dag m c dxxiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.