1423. 26. maj.


Borgmester, rådmænd og almue i Sakskøbing forpligter sig på kongens anmodning til at give 50 lybske mark af den årlige skat hver mortensdag til Herman van Siilen.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Witerlicht scal thet alle mæn wære the nw ære oc . her æffter scule k[o]mme[1] / at wy borgemester . radhmæn oc all almwghe i Saxkøpinge bekenne vpenbare i thettæ wort vppet breff / at hwar sancti Martini dagh wele giwe een walboren man Herman wan Sülen[2] halffthridiesintywge lubesche mark aff wor arlighe schath i swadan penninge som gænge oc gæwe ære i Laland / som wor nathugh her konyngz weli ær / oc oss hawer tilscrewet . wthen all hindher oc w[n]trettæ[3] vpa wore weghne . som forne Herman wan Sülen[4] breff luder . som wor nathugh her konning hawer hanom wnt oc giwet ♦

In cujus rei testimonium et evidenciam firmiorem sigillum wille nostre presentibus scienter est appensum . ♦

Datum anno domini mo cdxxiiio feria quarta pentecostes ♦

1. k[o]mme] utydeligt, Gammeldanske Diplomer. 3. w[n]trettæ] utydeligt, Gammeldanske Diplomer. 4. Sülen] el. u med et e skrevet ovenover, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.