1423. 26. maj. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Nils Jönsson i Södermanland for de tjenester, som denne har gjort riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Nils Jönssons fædrene og mødrene arvegods være skattefrit, såsom Sveriges lovbog foreskriver.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Eric meth guths nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Gothes koning oc hertugh .j. Pomeren gøre witerlicht meth thette breff at for troscap oc thiænist som oss elschelich Niels Jonssøn .j. Traxta .j. Wazbrosokn .j. Vpphundehærith .j. Sudhermanneland thenne breffwiiser oss oc rjkin her til giort hauer oc oss oc riken oc wor kære husfrw Philippe oc wor fatherbrothers søn hertigh Buggislaff aff Pomern vm wor herre thet swo forseet hauer at wi wten echte barn døø oc aff gaa her effter meth troscap oc willicheet gøre oc bewise scal / tha vnne wi hanom oc gyue meth thette breff til sik oc vpa sit fæthernes oc mothernes gots swodan friiheet oc frelsse som Swerighes laghbook vtwiiser / ♦

Thy forbyudhe wi alle oc hwer serdelis ee hwo the helst ære hanom .j. noghre made her wtj at hindre mødhe eller vforrætte wither wor konunglighe heffnd oc wrethe / ♦

Datum Helsingborgh anno domini mocdo xxtercio feria quarta quatuortemporum circa penthecostes nostro sub secreto presentibus appenso \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.