1423. 7. juni. [Rom]


Pave Martin 5. tillader dronning Filippa at vælge en skriftefader, som kan meddele hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.; for de forkortede formler, se DD 1404. 17. mar., nr. 14040317002.

Tekst

Philippe Svecie Dacie et Norvegie regine .

Provenit etc.

Datum <Rome> 7. id. junii anno 6.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.