1423. 24. juni.


Edel Jensdatter (Grib), enke efter Henneke (Timmesen) Bosendal, sælger gods i Rislev til sin farbror, Gødeke Gribsen (Grib), væbner. Godset var tilfaldet hende i arv efter hendes bror og søster, Grubbe og Bodil. Såfremt Gødeke Gribsen mister godset, forpligter Edel Jensdatter sig til at give ham to lødige mark.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ bref se æller høræ helser iæch Æthlæ Iønsæ dother Hennykæ Bossendale efter leueræ kærleghæ meth guth ♦ Thet scal ether witherlikt wæræ thet iæch hauer solt scøth ok fry oplathet en welboren man Gøthykæ Gryphsøn myn father brother af wapn thæn ræthekheth som mek tel ær fallen af ræth arf æfter myn brother Grubbe ok myn sister Boeld j Rysløf som ær j ager j æng wath ok tywrth æynthæ v[n]nen[1] tageth tel ewynnæleghæ æiæ sculendæ . ♦

Scethæ thet sa thet guth far byvthæ thet thet forde gooz hanem af gyngæ meth lanz low æller hans arwyngæ tha bynder iæch mek tel meth mynæ arwyngæ ath gyuæ hanem eller hans arwynge to løthygæ mark pennyngæ som gængæ ok geuæ æræ j landet

Tel hwes thyngz wythnæ byrth hænger iæch myt ynsiglæ hær faræ meth gothæ mænz som ær Yngwer Tyghæ søn rathman Matis Karlson ok Yngwer Gulsmeth bymæn j Næstweth

Gyuet æfter wars herres aar thuzendæ fyræ hundrethæ tyvæ panæ thet trethiæ sancte Johannes daw baptiste ♦

1. v[n]nen] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.