1423. 15. juli. København


David Menzies af Weem, væbner, tager jarledømmet Orkneyøerne i len af kong Erik 7. af Pommern og dronning Filippa og lover at styre og forsvare det som en tro mand, så længe de lader ham beholde det.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Dauid Meneyes herre aff Wyme awapn / kennes for alle . the som thette breff see eller høre at jek aff mechtigh høyghboren herre oc første myn nathighe herre konung Erik j Danmark Swerighe oc Norghe / ok aff mechtigh høyghboren fruwe oc førstynne / the forne thry rikes Danmarks Swerighes Norghes etcetera drotning myn nathighe fruwe / oc aff theris sunderlighe nathe ok gunst oc j ræt tro oc louen anamit ok vntfangit hauer oc meth thette breff i tro anamer oc vntfaar vppa theris ok konungedømens weyne j Norghe / thet ierledømme oc land Orknøy swo mekit som ther j kronen ok konungedømet j Norghe meth rætte tilhører / at forestaa fordeythinge oc foreware / vppa theris / ok there effterkommeres konunge j Danmark Swerighe oc Norghe weyne schiellike ok laghlike som en goth man bør vppa sin rette herris weyne j tromaal at gøre swo lenge som theris wilie oc nathe tilsigher thoc mik vforsymedh j myn ræt oc deythingen som iek hauer oc wti sider meth then vnge herris Juncker Willems father ok for neffnde myn nathighe herre oc fruwe konung Eric ok drotning Philippa / oc the tilkomende konunge . j Danmark Swerighe ok Norghe thette forscriffne ierledøme æmbede ok forestand friit oc vbeworet jgeen at antwordhe ee naar theris nathe thet kræuer oc haue will ♦

Thenne forscriffne tro oc thisse forscriffne artikle ok stucke alle ok hwert there serdelis louer iek forde myn nathighe herre ok fruwe oc tilkomende konunge j Danmark Swerighe ok Norghe stadighe faste ok vbrøthelike at holde with myn gothe tro ok sannende wten arght ♦

Swo loue oc wy Thomas de Tolach biscop j Orknøy oc iek Walter Fraser meth een sampnidh hand ♦

Ok thes till mere bewaring oc stadhfestelsse haue wy thre forneffnde wore jncigle meth witschap ok goth wilghe hengdt fore thette breff ♦

Datum Køpendhaffn anno domini millesimo cdxxtercio mensis julii die quintadecima ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.