1423. 20. juli . Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting udvirket af Lave Jensen (Brok) af Clausholm om, at Nielstrup mølle inkl. mølledam tilhører Lave Jensen.

Tekst

Michill Jenssøn herredsfoged i Galtenn herred, Niels Thordssøn , Niels Perssøn , præster, Jens Pouelssøn af Røffue, Palli Huass , Per Jacopssøn og Esbern Sebbissøn i Øthum.

Tirsdag før Marie Magdalene dag fik paa Galtenn herreds thing inden 4 stokke velbaaren Lagge Jenssøn af Claxholm et thingsvidne af 8 dannemænd: Olluff Olssøn, Per Pouelssøn, Symen Jønssøn , Niels Esbernssøn , Michill Jenssøn , Niels Michilssøn , Cristen Nielssøn og Fraast i Lierberg, hvilke vidnede, at Nielstrup mølle med dam og damsbond tilhørte Lagge Jenssøn med flere godser, som stod i hans aabne brev, som blev læst den samme dag.

Vore indsegl.

Givet osv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.