1423. 27. juli. Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting om, at Nielstrup Mølle og mere gods, der var nævnt i det brev, som Lave Jensen (Brok) til Clausholm lod læse på tinget, tilhører denne og ingen anden.

Tekst efter reg.

Tekst

g. Item ith vidnne aff Galtennherritz tinng att[1] Nielstrup mølle med miere gods som thett breff[a] indholder Lage Jensøn till Claxholm lod læsse ther paa tinngitt thilhører forne Lage Jennsøn oc ingenn anndenn / ♦

Datum tisdagenn nest effther sanctæ Mariæ Magdalenæ dag / mcdxxiij / ♦

1. att] Foran er slettet aff, reg.
a. breff] Måske 1391. 21. maj, trykt DD 4.IV.408; eller 1395. 15. juni, trykt DD 4.V.383..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.