1423. 12. august. Lund


Tingsvidne af Lunds byting, at Ernst Budde, rådmand i Lund, skøder sin jord i Lund til Jens Povlsen, ærkedegn i Lund.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff see helse vii Magwns Baat fogwt oc rathman j Lund / Hannes Belkow oc Lasse Niclissøn borghomæstara . Knut Mætissøn . Beint Iensøn . Twe Pæthirsøn rathmæn . j then samma stath kerlega meth gwth . ♦

Thet scal alle mæn wederlikt wara næruærendes oc kommasculandes . thet æfftir gwtz byrth thusanda aar[1] firahundrathæ oc pa thet thrithia til tiwgho then thorsdaghen næst æfftir sancta Laurenz dagh war skikath pa wart bything j ware næruærilse oc manie flere gothe mænz . en skellich man Ærnist Bwdde rathman j Lund oc skøtte oc j hendir anworthathe till ewinnelich eghæ / en hethirlik maan her Iens Pawelsøn ærchidiægn j Lund . sina jorth ligiande j Lund j Nwnno sogn / hwilkin som rækir fraa nwnno borlith oc swa søndir mællwm grobin oc østragaden oc intill Aghæ Timbirmanz garth / meth then jorth han fik aff then forneffnda Aghe Timberman ♦ Oc meth swadan rætwghed som han paa henne fik meth hws oc meth bygning oc meth all then jorthz tilligilse ♦

Oc kendis sich wp at hawa baryt folt oc alt aff then forda her Iens Pawelsøn ærchidiægn ffor the fforsagtha iorth hws oc bygning swa thet han sich aldeles nøgha lood ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda ♦

Datum anno die et loco quibus supra ♦

1. aar] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.