1423. 12. august. Lund byting


Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff see helsee vii Magwns Baat fogwt oc rathman j Lund / Hannes Belkow oc Lasse Niclissøn borghomæstara . Knut Matissøn . Beint Iensøn . Twe Pæthirsøn oc Pawel Thorstinsøn rathmæn j then samma stath kerlega meth gwth . ♦

Thet scal alle mæn wederlikt wara næruærendes oc kommasculandes . thet æfftir gwtz byrth thusanda aar[1] firahundrathæ oc pa thet thrithia til tiwgho then thorsdaghen næst æfftir sanctæ Laurenz dagh war skikath pa wart bything j ware næruærilse oc mannie flere gothe mænz . en skellich man Ærnist Bwdde rathman j Lund oc skøtte oc j hendir anworthathe till ewinnelich egha / en hethirlich maan her Iens Pawelsøn archidiægn j Lund . sina jorth ligiande j Lund j Nwnno sogn / hwilkin som rækir fraa Nwnno borlith oc swa søndir mællwm grobin oc Østragaden oc inntill Aghæ Timbirmanz garth / meth then jorth han fik aff then forneffnda Aghe Timbirman oc meth swadan rætwghed som han paa henne fik meth hws oc meth bygning oc meth all then jorthz tilligilse oc kendis sich wp at hawa baryt folt oc alt aff then forde her Iens Pawelsøn ærchidiægn ffor the fforsagthæ iorth hws oc bygning swa thet han sich aldeles nøgha lood ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda . ♦

Datum anno die et loco quibus supra ♦

1. aar] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev, hilser vi Mogens Båd, foged og rådmand i Lund, Johan Belkow og Lars Nielsen, borgmestre, Knud Madsen, Bent Jensen, Tue Pedersen og Poul Torstensen, rådmænd sammesteds, kærligt med Gud.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og kommende mænd, at i år 1423 efter Guds fødsel, på torsdagen efter sankt Laurentius' dag, fremstod en retskaffen mand, Ernst Budde, rådmand i Lund, på vort byting i vor og mange flere gode mænds nærværelse og skødede og overdrog hæderværdig mand hr. Jens Poulsen, ærkedegn i Lund, i hånden til evig eje sin i Lund i Nonne sogn beliggende jord, der strækker sig fra leddet i Nonnegærdet og mod syd mellem gruben og Østergade indtil Åge Tømmermands gård, samt den jord han fik af den førnævnte Åge Tømmermand, med alle de rettigheder han fik på den, med hus og bygning, og med al den jords tilliggende; og han erklærede at have oppebåret fuld og hel betaling for førnævnte hus og bygning af den førnævnte hr. Jens Poulsen, ærkedegn, således at han var fuldt tilfreds.

Til vidnesbyrd har vi ladet vore segl hænge ved dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.