1423. 14. august.


Mikkel Spend, præst, giver Jens Pedersen, forstander for Dueholm Kloster, kvittering for den årlige ydelse, som denne og klostret havde forpligtet sig til at give hans afdøde moster Inge Torkilsdatter (Due (Glob)), enke efter Mikkel Pedersen (Spend); og han erklærer tillige at have givet afkald på al sin ret i Middelstmølle, som samme Inge havde skødet klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Omnibus[1] et singulis presencia visuris seu audituris Michael[2] Spendh sacerdos caritatem in omnium salvatore ♦

Presentibus et futuris constare volo universis tenore presencium evidenter me religiosos viros ac discretos dominum Johannem Petri preceptorem in Dwholm et fratres ejus universos pro quadam pensione annuali quam[3] matertere mee Ingæ Michaelis felicis memorie condicionaliter se daturos annuatim per appertas litteras[a] obligaverunt quittos dimisisse et penitus excusatos ♦

Preterea eisdem preceptori et fratribus omne jus si quod habeo in molendino claustro Dwholm per eandem Ingæ scotato libere assignasse perpetue possidendum presentibus me cognosco ♦

In cujus rei evidenciam sigillum meum una cum sigillis discretorum videlicet Ebbonis Nicolai Brwn øwe proconsulum Nycopensium et Petri Torchilli civis ibidem presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxiii in vigilia assumpcionis Marie ♦

1. Omnibus] O gennemstreget m. rødt, Aa. 3. quam] Herefter slettet t, Aa.
a. appertas litteras] = DD 1410. 11. nov., nr. 14101111004 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.