1423. 3. oktober.


Torsten Budde af Døllefjelde pantsætter den gård i Døllefjelde, på hvilken (Jens) Brun Fløj boede, til Oluf Pedersen (Godov) af Bramsløkke for 20 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Item ith breff att Torstenn Budde aff Døllefelde pantsetter Oluff Pedersøn aff Bramsslycke enn gaard y Døllefeld som Brunn Fløw paa bode for xx ℳ / ♦

Datum synndagenn nest effter sancti Michels dag mc dxxiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.