1423. 18. oktober.


Peder Gøtsen i Ås testamenterer en gård og to klædeboder i Malmø til Bosjö kloster.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Pädher Götssons i Åås uthgifne åth Bosiö closter testementz- eller donations breef på een gård liggiandes i Malmöe med 2ne klædeboder der samma stedes. Datum sanctæ Lukæs dagh 1423.

b) Padher Gödsons i Aas uthgifne testementzbreef åth Bosiö closter på een gård liggiandes i Malmöe. Datum 1423.

c) Pädher Gödsons i Aas Testementz breef gifwit till Bosiö closters convent, angående 1 gård och twå klädeboder liggiandes i Malmøe men på hwerdh städe eller ställe fans inttit i brefwet specificerat. Men datum 1423.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.