1423. 25. oktober.


Hr. Thomas Mogensen (Seefeld), ridder, skøder sin gård i Ove sogn til biskop Lave (Stigsen (Glob)) i Viborg.

Tekst efter A.

Tekst

Jeg Thames Magnessøn ridder bekennes meth thætthæ mith obæn breff at hauæ skøth en hetherligh hærræ biscop Lawe aff Wyburgh myn gard inn[e]n[1] Awæ sogen lignes meth[2] agger oc eng skoff oc fegang jnttæ w[o]nnen[3] tagen j hwilkæ Lass Degen j bothæ ♦

[O]c[4] tilbynder jeg m[e]g[5] oc mynæ arwyngæ at fri oc frelsæ fornæwende biscop Lawe oc hans æfterkomæ then fornæ[u]d[6] gardh meth allæ synæ tillagelsæ for allemens til talæ ♦

Datum anno domini mo quadringentesimo vicesimo tercio fe<r>ia[7] secunda proxima post festum beati Severini confessoris meo sub sigillo una cum sigillis discretorum videlicet domini Johannis Brwen canonici Wybergensis et Cresterni Blok et <Jo>hannis[8] Thamessø mei filii predilecti in testimonium premissorum ♦

1. inn[e]n] utydeligt, A. 2. meth] skrevet to gange på linjen, A. 3. w[o]nnen] utydeligt, A. 4. [O]c] utydeligt, A. 5. m[e]g] utydeligt, A. 6. fornæ[u]d] utydeligt, A. 7. fe<r>ia] et lille hul (nu udbedret) i brevet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.