1423. 1. november. Ofen


Kong Sigsimund erklærer, at danske fuldmægtige sendebud har anmodet ham om en dom, men at holstenske sendebud ikke var fuldmægtige til at modtage en sådan.

Tekst efter A.

Tekst

Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig . zu allenczeiten merer des reichs / vnd zu Vngern zu Behem Dalmacien Croacien etcetera kunig . bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem brieff allen den die in sehen / oder hören lesen /. ♦

Als vmb die czweytracht missehelunge schelunge / vnd kriege die czwischen dem durchluchtigisten fursten / hern Erichen der reiche Denemarken Sweden Norwegen etcetera kunig / vnserm lieben bruder / vnd oheimen / an eynem / vnd den hochgebornen Heynrichen Adolffen / vnd Gerarden gebrudern fursten / vnd grauen zu Holzeden / an dem andern teile / aufferstanden seyn . vnd seliger gedechtnisse hertzog Rumpold / von vnsern / vnd des heiligen reichs wegen / fride . sune / vnd richtunge doran getedinget hat / so das beide teill volles rechten vmb alle zuspruche / schuldinge / vnd anclage / so sie die an vns / von beiden teilen schrifftlichen haben gesant / vnd der gantz bey vns gebliben seyn / nach laute / vnd auszweisunge desselben hertzog Rumpoldes anlaszbrieffe . also seyn nü hie bey vns / vnd in vnserm houe / vmb desselben rechts vertunge / vnd ansprache / volmechticlichen gewesen / des obgenanten vnsers lieben bruders / vnd ohemes von Denemarken trefflich senteboten / vnd rete / vnd haben des ausspruchs alhie mit vollermacht gewartet / vnd den geheischet / vnd gefordert / als yn das befolhen ist . ♦

Ouch waren hie bey vns derselben grauen von Holtzeden botschafft / mitnamen der bischoff von Lubek / vnd ettliche irer rete / die sprachen / das sy nicht macht hetten / das sie den auszspruch mechtig weren auffczunemen / oder zuentphahen / . ♦

Mit urkund disz brieffs versigelt mit vnserm kuniglichen anhangendem insigel . Geben zu Ofen nach Crists geburt vierczehenhundet jar vnd dornach in dem dryvndczwenczigisten jare / an allerheiligen tag / . vnser riche / des Ungrischen etcetera in dem sibenunddrissigisten / des Romischen in dem vierczehenden / vnd des Behemischen in vierden jaren.

Oversættelse

Vi Sigismund, af Guds nåde romersk konge, til alle tider forøger af riget, og konge af Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien osv., erklærer åbent for alle, der ser eller hører dette brev læst:

I anledning af den stridighed, fortrædelighed, uoverensstemmelse og krig, som er opstået imellem den særdeles strålende fyrste hr. Erik, konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, vor kære broder og frænde, på den ene side og de højbårne Heinrich, Adolf og Gerhard, brødre, fyrster og grever af Holsten på den anden, og i anledning af, at hertug Rumpold, salig ihukommelse, på vores og det hellige riges vegne forhandlede fred, våbenhvile og rettergang om sagen, således at begge parter har stillet sig helt og holdent til rette for os angående alle tiltaler, beskyldninger og anklager, som begge har oversendt skriftligt i overensstemmelse med ordlyden og anvisningen i samme hertug Rumpolds voldgiftsbrev; i anledning af alt dette har nu vor kære broder og frænde fra Danmarks fortræffelige, fuldmægtige sendebud været her hos os og ved vort hof og med fuldmagt sammesteds afventet og anmodet om dommen.

Fremdeles var selvsamme grever af Holstens gesandtskab hos os, herunder biskoppen af Lübeck og nogle af deres råder, og de udtalte, at de ikke havde fuldmagt til at modtage eller antage dommen.

Dette er sket med nærværende brevs vidnesbyrd, nærværende brev, som er beseglet med vort vedhængende kongelige segl. Givet i Ofen år 1423 efter Kristi fødsel på allehelgens dag i vort 37. år som konge af Ungarn osv., i vort 14. år som romersk konge og i vort fjerde år som konge af Böhmen.