1423. 23. november. Hamburg


Ægteskabskontrakt mellem junker Dietrich, greve af Oldenburg, og de slesvigske hertuger Heinrich, Adolf og Gerhard på deres søster Heilwigs vegne.

Ifølge kontrakten skal junker Dietrich give fru Heilwig hele området Oldenburg i livgeding.

Såfremt junker Dietrich og fru Heilwig får en arving af hankøn, skal fru Heilwig og denne arving (i tilfælde af junker Dietrichs død) have hele området Oldenburg i deres besiddelse, indtil arvingen er kommet til skelsår og alder. Såfremt fru Heilwig da ikke længere ønsker at være sammen med sin arving, eller såfremt arvingen ikke længere ønsker at være sammen med sin mor, skal fru Heilwig have 800 rhinske gylden i årlig rente i form af gods samt slottet Donnerschwee eller et andet slot i området Oldenburg efter hendes valg.

Skulle det ske, at fru Heilwig ikke får overdraget de 800 rhinske gylden samt slottet Donnerschwee eller et andet slot efter hendes valg, skal hun sammen med sin arving uhindret besidde hele området Oldenburg, indtil overdragelsen har fundet sted.

Når fru Heilwig har fået overdraget de 800 rhinske gylden i årlig rente samt slottet Donnerschwee eller et andet slot i området Oldenburg efter hendes valg, skal fru Heilwigs arving have slottet Oldenburg i sin besiddelse.

Skulle det ske, at arvingen dør, så skal fru Heilwig have hele området Oldenburg tilbage som sit livgeding.

Skulle det ske, at slottet Donnerschwee eller det andet slot i området Oldenburg, som fru Heilwig måtte vælge, er sat i pant, så skal man indfri pantet og løse slottet fra enhvert krav.

Skulle det ske, at junker Dietrich og fru Heilwig får en arving samt en eller flere døtre, så skal fru Heilwig være sammen med datteren eller døtrene, indtil datteren eller døtrene kommer til skelsår og alder.

Skulle det ske, at fru Heilwig ønsker at indgå ægteskab igen, så skal hun modtage sit livgeding i form af de 800 rhinske gylden i årlig rente samt et slot i området Oldenburg.

Skulle det ske, at junker Dietrich og fru Heilwig udelukkende får en eller flere døtre, så skal fru Heilwig være sammen med datteren eller døtrene i området Oldenburg, og de skal besidde fru Heilwigs livgeding, indtil fru Heilwigs herrer og venner har fået bortgiftet datteren eller døtrene. Derefter skal fru Heilwig forblive ved sit livgeding i området Oldenburg.

Tekst

Wij juncker Diderik greue to Oldenborgh bekennet openbare in desseme breue vor allesweme dat de hochgeborne furste vnde here her Wilhelm to Brunswick vnde Luneborgh hertege twisgen vns vnde den hochgeboren fursten vnde heren hern Hinrike hern Alfe vnde hern Gherde hertogen to Sleswick greuen to Holsten Stormeren vnde Schowenborgh gedegedinget heft dat de ergenomeden heren van Sleswick de hochgeboren furstinnen vrowen Heylewige ere soster van wenden vns gelouet hebben vnde to der e gheuen willen na inneholde des breues den de ergenomeden heren van Sleswick vns dar up bezegeld hebben / also dat wij junckher Diderick vorbenomet der ergenomeden vrowen Heylewige gheuen vnde laten schollen de gantzen herscop to Oldenborgh nichtes uthgenommen mit allerleie richte rechte nůt vnde tobehoringe to ener rechten lijftucht vnde dar up so scholle wij an dem driddendaghe na der biligginge vnse land manscop stede vnde vndersaten byenander hebben vnde der genanten vrowen Heylewige huldegen / louen / vnde zweren laten / ♦

Were ok dat wij vnde de ergenomede vrowe Heylewig manseruen tosamende gewunnen so schal de ergenomede vrowe Heylewig mid dem manseruen in der gantzen herscop to Oldenborg vnde sinen tobehoringen alse uorscreuen is roweliken besitten solange dat de manserue to sinen redeliken jaren gekomen were vnde wolde denne de vorbenomede vrowe Heylewig van deme manserue erem sone / edder ere sone van er scheden so schal men der ergenanten vrowen Heylewige achtehundert rinsche guldene jarliker renthe in guden wolbenomeden guderen maken to deme slote / Donirswe[1] edder to enem anderen slote in der suluen vnser herscop dar se leuest tokesen vnde wesen wolde uthgesproken Oldenborg ♦

Doch alle de wile dat der ergenomeden vrowen Heylewige de achtehundert guldene jarliker renthe nicht gemaket vnde mit deme slote to Donirswe edder enem anderen slote an der ergenomeden vnser herscop dar se to kore vnde wesen wolde roweliken nicht geantwerdet were so mach de vorbenomede vrowe Heylewig vnde schal mid dem manserue erem sone de gantzen herscop to Oldenborgh nichtes utgenomen alse uorscreuen is roweliken vnde vngehinder<t> besitten / so lange dat der ergenomeden vrowen Heylewige de achtehundert guldene jarliker renthe gemaket / vnde dat ergenomede slot Donirswe efte en ander slot an der vorbenomeden vnser herscop dar se leuest wesen wolde roweliken vnde gentzliken mid alle siner tobehoringe geantwerdet were / ♦

Wan auer der ergenomeden vrowen Heylewige de achtehundert guldene jarliker renthe ghemaket / vnde dat erbenomede slot Donirswe edder en ander slot in vnser herscop dar se tokore roweliken vnde gentzliken geantwerdet were alse uorscreuen is so scholde dat slot Oldenborg mit siner tobehoringe bij dem manserue erem sone bliuen / ♦

Were auer dat de erüen afgingen so scal vnde mach de ergenomede vrowe Heylewig sik wedderholden an de gantzen herscop to Oldenborgh to erer liiftucht alse uorgescreuen is / ♦

Vnde were dat slot Donirswe edder dat ander slot dar de vorbenomede vrowe Heylewig tokore vorpendet dat scal me er entfrien vnde losen van aller ansprake / ♦

Were ok dat wij greue Diderik vnde de ergenomede vrowe Heylewig erue kregen vnde ene dochter edder mer hedden so scal de ergenomede vrowe Heylewig mit den eruen vnde dochteren bliuen so lange dat se to eren jaren komen / ♦

Were ok dat zik desse vorgenomede vrowe Heylewig voranderen wolde so scal vnde mach de ergenomede vrowe Heylewig tijden an ere liiftucht alse nameliken in achtehundert rinsghe guldene jarliker renthe / vnde an en slot alse uorgescreuen steyt ♦

Ghewunnen auer wij vnde de ergenomede vrowe Heylewig vnde wij vnderander ene dochter edder mere sunder eruen de scal edder schullen bliuen mid vrowen Heylewige an der herscop to Oldenborg in erer lijftucht so lange dat de ergenomede vrowe Heylewig ere heren vnde vrunde / dat kind edder kindere dar uth beraden / vnde se scal bliuen bi der herscop to Oldenborgh vnde to behoringe alse bij erer lijftucht ♦

Alle vorscreuene stucke loue wij junkher Diderik vorbenomet den ergenomeden hochgeboren fursten vnde heren hern Hinrike / Alfe / vnde Gherde hertegen to Sleswik vnde vrowen Heylewige stede vast vnde vnuorbroken to holdende bij vnsen eren vnde truwen ♦

Vnde des to merer tuchnisse / hebbe wij junkher Diderik vorbenomt vnse jngezegel witliken vnde mit gudem willen vor dessen suluen bref gehenget laten ♦

Gheuen to Hamborg na Godes bort dusend verhundert dar na in deme dre vndetwintigesten jare an Sunte Clementes daghe des / hilgen mertelers / ♦

1. Donirswe] dvs. Donnerschwee ved Oldenburg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.