1423. 24. november. [Roskilde]


Niels Lybertsen, roskildebiskoppens official, bevidner sammen med to andre gejstlige, samt en rådmand og tre borgere fra Roskilde, at arvingerne efter Anders Andersen, kaldet Skjold har skiftet hans bo.

Tekst efter A. Hvor intet andet er bemærket, er lakunerne udfyldt efter Aa.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Lyberti officialis domini episcopi Roskildensis Ingemarus Tuonis canonicus Laurencius Michaelis al[ia]s [dictus] [1] Bagheld perpetuus vicarius Johannes Petri consul / Tyco Baghere / Andreas Eskilli / Nicolaus Høgh cives ibidem salut[em] in domino ♦

N[overint] universi presentes et futuri quod sub anno domini m°cdxxiii° feria quarta ante festum beate Katerine virginis et martiris in judicio hora causarum coram nobis et aliis fidedignis / discreti viri et honesti . Nicolaus Olaui Johannes Nielsøn de Flædiæ in Stæfænsheret Esbernus Nicolai de . Reẏnge versus Wordhingborgh et Nicolaus Fugl de Herføglæ heredes Andree Andree alias dicti Skiold p[ie] memorie ex una parte personaliter constituti / necnon honesta matrona Gydhæ relicta predicti Andree Skiold ex altera parte / unanimiter fatebantur se bona post mortem ipsius Andree Skiold videlicet pecora / utensilia bolepenningæ et generaliter omnia alia bona excepta curia villicali in Hersleff quam predictus Andreas inhabitavit cum aliis fundis terre si quos habuit / in bona concordia secundum utriusque partis beneplacitum amicabiliter divisse / ♦

Unde ipsi Nicolaus Olaui / Johannes Nielsøn / E<s>bernus[2] Nielsøn Nicolaus Fughl ipsam Gydhe pro hujusmodi hereditate et bonis hereditariis sic inter ipsos divisis et perceptis ut premittitur quittam et excusatam penitus dimiserunt / obligantes se in solidum prenominati quatuor heredes ipsius Andree Skiol[d] relictam videlicet prefatam Gydhe ab impeticione cujusc[un]que racio[ne] hereditatis indempnem penitus conservare / ♦

Quod nos presentes vidimus et audivimus tenore presencium attestamur sigilla nostra presentibus appendentes / ♦

Datum anno loco die supradictis ♦

2. E<s>bernus] Ebernus A.

Oversættelse

Niels Lybertsen, official for hr. biskoppen af Roskilde, Ingemar Tuesen, kannik, Lars Mikkelsen, også kaldet Bageild, evig vikar, Jens Pedersen, rådmand, Tyge Bager, Anders Eskilsen, Niels Høj, borgere sammesteds, til alle der ser dette brev, hilsen i Herren.

Alle nulevende og kommende skal vide, at i det Herrens år 1423, onsdag før den hellige martyr og jomfru Katarines dag, i retten, i timen for afholdelse af rettergang, fremstod for os og andre troværdige mænd de gode og hæderværdige mænd, Niels Olufsen, Jens Nielsen af Flæde[A] i Stevns herred, Esbern Nielsen af Ring ved Vordingborg, og Niels Fugl af Herfølge, arvinger efter Anders Andersen, kaldet Skjold, from ihukommelse, personligt, på den ene side, og tillige den hæderværdige kone Gyda, enke efter førnævnte Anders Skjold, på den anden side, og erklærede samstemmigt venskabeligt at have delt godset efter samme Anders Skjolds død – nemlig kvæg, løsøre, bolpenninge og i det hele taget alt andet gods, undtagen brydegården i Herslev, som førnævnte Anders boede i, med de andre jordlodder, hvis han havde nogen – i god samdrægtighed efter begge parters samtykke.

Derfor frigjorde og løste samme Niels Olufsen, Jens Nielsen, Esbern Nielsen og Niels Fugl i enhver henseende samme Gyda for denne arv og dette arvegods, som således var delt mellem dem og arvet, således som før er nævnt, idet samme Anders Skjolds fire førnævnte arvinger i fællesskab forpligtede sig til i enhver henseende at holde enken, nemlig føromtalte Gyda, skadesløs for påkrav fra enhver på grund af arven.

Vi attesterer ved dette brevs ordlyd, at vi som tilstedeværende har set og hørt dette, idet vi hænger vore segl ved dette brev.

Givet ovennævnte år, sted og dag.

A. Nu forsvundet bebyggelse..