1423. 7. december.


Palle (Ovesen) Hase (Bild) erklærer, at han vedkender sig indløsning af pantsat gods i Laven og Mollerup (Gjern herred).

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item thu breffue tilsammen bunden (.....) ♦

Item thet andet att Palle Hase haffuer kendis[1] løsen paa alt thet godzs jnden Laffuend oc Maalerup liggendis / ♦

Datum mcdxxiij paa vor frue afthen nest fore jull : ♦

1. kendis] således også i B-reg.; muligvis fejl for kyndit.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.