1423. 13. december.


Hans Wadelz skøder til Skt. Peders kirke i Malmø en halv badstue sammesteds med en halv tilliggende gård.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Hans Wadelz åth sancti Pädhers kyrckia i Malmöe uthgifne skiötebref[1] på een ½ badstufva med halfva gården der till liggiande i benämnde stad, hvilken badstugu kallas Kuntzes badstugu [2] . Datum ipso die beatæ Luciæ virginis gloriosæ som ær den 13 december 1423.

b) Hans Wadels uthgifne skiötebreef åth sancti Pädhers kyrckia i Malmöe[3] angående halfdeelen af een badstugu medh dess tilhörige huus liggiandes i Malmöe. Datum 1423.

1. skiötebref] Imellem skiöte og bref er fem bogstaver streget ud. 2. Kuntzes badstugu ] cf. DD 1414 25. feb., nr. 14140225001. 3. Malmöe] derefter følger et udstreget uthgifnhe, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.